Filters
Close

Voorwaarden

1. Algemeen

Brick Hunters (http://brickhunters.be) beheert en onderhoudt deze website.  Dit document beschrijft uw relatie met de website. Alle producten, elementen en services dat zich bevinden op deze website zijn onderhevig aan de onderstaande condities en voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website gaat u automatisch akkord met de voorwaarden die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. U moet deze pagina geregeld consulteren om op de hoogte te blijven van onze gewijzigde voorwaarden.

Toegang tot deze website is tijdelijk, we hebben het recht om de services en producten offline te halen voor een onbepaalde periode bij problemen of onderhoud. We zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen dat het offline zijn van de website met zich meebrengt. Het is een zekerheid dat de website offline zal gebracht worden op al dan niet aangekondigde periodes voor onderhoud of ontwikkeling.

Deze website kan mogelijks verwijzingen bevatten naar andere websites. Brick Hunters hebben geen controle over de externe websites en and accepteert geen verantwoordelijkheid voor hen of enige negatieve gevolgen dat het gebruik daarvan kan meebrengen. Consulteer voor meer informatie over de desbetreffende externe sites de voorwaarden van de betreffende website.

2. Privacybeleid

Ons privacybeleid beschrijft hoe we uw informatie zullen gebruiken. Het gedetailleerd privacy artikel kunt u vinden op: http://brickhunters.be/be/privacybeleid . Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met onze privacy voorwaarden en bevestigd u dat alle data dat u opgegeven hebt correct is.

3. Beperkingen

U mag onder geen enkele omstandigheid misbruik maken van deze website. U zal deze website niet gebruiken: voor criminele doeleinden, het verspreiden van virussen of ander schadelijk materiaal, om de veiligheid van de site te omzeilen, om data verbonden aan deze website te beschadigen, om andere gebruikers te treiteren, om anderen hun persoonlijke rechten te schenden, om anderen ongewenst reclamemateriaal toe te zenden (spam). Het breken van deze regels beduidt dat u in aanmerking komt voor criminele activiteiten en we zullen genoodzaakt zijn om zulke activiteiten te melden bij de bevoegde rechtsautoriteiten en uw identiteit aan hen verlenen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of andere technologisch schadelijke programma's dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of andere merkgebonden materiaal kan infecteren.

4. Intellectuële Eigendommen, Software en Inhoud.

De intellectuele eigendomsrechten op alle software en content (met inbegrip van fotografische beelden) ter beschikking gesteld van u op of via deze website blijft eigendom van http://www.brickhunters.be of haar licentiegevers en worden beschermd door copyright wetten en verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden aan http://www.brickhunters.be en haar licentiegevers. U kunt opslaan, afdrukken en weergeven van de uitsluitend geleverd voor uw eigen persoonlijk gebruik content. U bent niet toegestaan om te publiceren, te manipuleren, te distribueren of anderszins te reproduceren, in elk gewenst formaat, een van de inhoud of kopieën van de inhoud aan u geleverd of die op deze website verschijnt noch mag u dergelijke inhoud te gebruiken in verband met een zakelijke of commerciële onderneming.

5. Verkoopsovereenkomst

Door het plaatsen van een bestelling biedt u aan om een ​​product te kopen en onder de volgende voorwaarden en condities. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelling prijs.

Verzending kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid en onder voorbehoud van eventuele vertragingen als gevolg van vertragingen van de post of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Meestal worden alle bestellingen verwerkt na maximaal 5 dagen na de plaatsing.

Om contract met Brick Hunters te ondertekenen moet u minstens ouder zijn dan 18 jaar en een geldige creditcard of pinpas uitgegeven door een bank of de overheid bezitten dat voor ons aanvaardbaar is. Wij behouden ons het recht voor om een ​​verzoek van u te weigeren. Als uw bestelling is geaccepteerd zullen wij u op de hoogte houden via e-mail en wij zullen de identiteit van de partij die u hebben gecontracteerd bevestigen. Dit zal meestal Brick Hunters zijn. In sommige gevallen kan dit een derde partij zijn. Wanneer een contract wordt gemaakt met een derde zal Brick Hunters niet optreden als een agent of hoofdpersoon. Het contract wordt in dat geval gemaakt enkel tussen u en die derde partij en zal u worden onderworpen aan de verkoopvoorwaarden die zij u opleggen. Bij het plaatsen van een bestelling verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u aan ons verstrekt waar en juist zijn, dat u een bevoegde gebruiker van de creditcard of bankpas bent om uw bestelling te plaatsen en dat er voldoende middelen zijn om de kosten van de goederen te betalen. De kosten voor goederen en diensten kunnen fluctueren buiten Europa. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke veranderingen.

5.1 Ons contract

Wanneer u een bestelling plaatst, krijgt u hiervan een bevestigings e-mail met het overzicht van uw bestelling. Deze e-mail zal enkel een confirmatie van uw bestelling zijn en geen aanvaarding vertegenwoordigen van uw bestelling. Een contract wordt pas tussen de verkopende partij en u gevormd wanneer wij u een confirmatie toesturen dat de goederen verstuurd zijn. Het contract omvat enkel de goederen dat u in de email met verzendinformatie terugvindt.

5.2 Prijs en beschikbaarheid

De verkoper doet zijn uiterste best om alle details, omschrijvingen en prijzen dat zich op de website bevinden accuraat te houden, fouten kunnen zich voordoen. Als wij ontdekken dat de prijs van de goederen dat u besteld hebt niet correct is, zullen we u hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren en u de optie geven om de bestelling opnieuw te plaatsen aan de correcte prijs. U hebt altijd de kans om de bestelling te annuleren. Als u niet antwoordt op de meldingen zijn wij gedwongen om de bestelling te bezien als geannuleerd. Als u reeds een betaling hebt doorgevoerd, krijgt u een volledige terugbetaling.

Verzendkosten dat als bijgevoegde kost werden gerekend zullen alsnog worden terugbetaald.

5.3 Betaling en betaalplicht

Bij het ontvangen van uw bestelling doen we een standaard authorisatiecontrole op uw kaartrekening om na te gaan of er genoeg middelen beschikbaar zijn om de transactie te voltooien. Uw zal worden gedebiteerd wanneer uw authorisatie verkregen wordt. De middelen dat gedebiteerd werden zullen worden gezien als een waarborg tegen de waarde van de goederen die u hebt besteld. Wanneer de goederen verzonden worden en u een bevestigingsmail hiervan hebt gekregen, vormt de waarborg zich automatisch om tot een vergoeding van de bestelde goederen dat opgelijst zijn in de bevestigingsmail. Tevens moet u in acht houden dat wanneer u een bestelling plaatst, u zich automatisch verbindt tot betaalplicht van de bestelde goederen.

6. Afwijzing van aansprakelijkheid

Het materiaal dat u op deze website terugvindt is aangeboden zonder enige garantie of condities wanneer het gaat om de accuraatheid. 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, voor zover toegestaan ​​door de wet, zijn Brick Hunters en haar leveranciers, content providers en adverteerders verklaarde hierbij uitdrukkelijk uitgesloten te zijn voor alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, algemene wet of de wet van het eigen vermogen en zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, inclusief maar zonder beperking van directe, indirecte, speciale, gevolgschade, bestraffende of incidentele schade, of schade voor het verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan welwillendheid of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, die voortvloeien uit of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik, prestaties of falen van deze website of de gekoppelde sites en alle materialen geplaatst daarop, ongeacht of dergelijke schade voorzienbaar waren of zich voordoen in contract, onrechtmatige daad , het eigen vermogen, restitutie, door de wet, algemene wet of anderszins. Dit heeft geen invloed op de aansprakelijkheid van de Brick Hunters 'voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, bedrog, verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

7. Verbindingen naar deze Website

U hebt het recht om naar onze thuispagina te verwijzen op voorwaarde dat dit eerlijk en legaal gebeurt en de reputatie van deze website niet schendt. U mag geen verwijzing doen naar deze website als u niet de eigenaar bent van de website die naar hier verwijst. U mag deze website niet kaderen binnenin een andere website. U mag evenmin een link andere pagina's dat zich bevinden op deze website, met uitsluiten tot de thuispagina. We behouden het recht om de verbindingsrechten in te trekken op elk moment.

8. Disclaimer met betrekking tot eigendom van handelsmerken, beelden van persoonlijkheden en copyright van derden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle personen (met inbegrip van hun namen en foto's), derde handelsmerken en inhoud, diensten en / of locaties op deze website zijn op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan www.brickhunters.be en moet je niet beroepen op het bestaan van een dergelijke verbinding of aansluiting. Elke merken / namen op deze website zijn eigendom van de respectievelijke merkhouders. Wanneer naar een handelsmerk of merknaam wordt verwezen, wordt het alleen gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren en op geen enkele wijze wordt er een bewering gedaan dat deze producten of diensten worden onderschreven door of verbonden zijn met www.brickhunters.be.

9. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord, om www.brickhunters.be te verdedigen en te vrijwaren, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, consultants, agenten en filialen, tegen alle aanspraken van derden, aansprakelijkheid, schade en / of kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, juridische kosten) die voortvloeien uit het gebruik van deze website of uw schending van de gebruiksvoorwaarden.

10. Variatie

Brick Hunters heeft het recht naar eigen goeddunken om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de Diensten en / of een pagina van deze website te wijzigen of te verwijderen.

11. Invaliditeit

Als een deel van de Gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar is (inclusief eventuele bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid sluiten aan u) zal de afdwingbaarheid van enig ander deel van de Gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast en blijven alle andere clausules nog in volle kracht. Voor zover mogelijk, waar een clausule / sub-clausule of een gedeelte van een clausule / sub-clausule kan worden gescheiden van het overige deel, zal de clausule dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Als alternatief, gaat u ermee akkoord dat de clausule zal worden rechtgezet en geïnterpreteerd op een zodanige wijze, dat sterk lijkt op de oorspronkelijke betekenis van de clausule / sub-clausule en wordt toegestaan door de wet.

12. Klachten

We handelen onder een klacht-behandelingsprocedure waarbij wij uw klachten zo snel mogelijk zullen proberen oplossen eens die zich voordoen, laat ons a.u.b. weten als u klachten hebt door ons te contacteren.

13. Waiver

Als u deze voorwaarden schendt en we geen actie ondernemen, zullen we nog steeds het recht bezitten om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in een andere situatie waar u deze voorwaarden schendt.

14. Volledige overeenkomst

De bovenstaande Servicevoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en Brick Hunters. Elke verklaring van afstand van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden is alleen van kracht indien schriftelijk en ondertekend door een eigenaar van Brick Hunters.